ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562
เงื่อนไขการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น
3. หลังจากสมัครทุนในระบบ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อเสนอโครงการที่ submit ในระบบได้ ภายใน 3 วันเท่านั้น

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ติดต่อสอบถาม
 • » ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) และ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  • โทร : 0 2278 8255  e-mail : kanchanit@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8249  e-mail : varisara@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8200 ต่อ 8321 e-mail : chayada@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8200 ต่อ 8389 e-mail : sutasinee@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8200 ต่อ 8399 e-mail : pensiri@trf.or.th

 • » ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (RSA)
  • โทร : 0 2278 8260  e-mail : siripat@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8256  e-mail : paemala@trf.or.th

ทุนฝ่ายวิชาการ
TRF
คู่มือการใช้งาน